Zespół Szkół Animatorów Kultury we Wrocławiu

Policealne Studium Animatorów Kultury
„SKiBA”
we Wrocławiu

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury
i Bibliotekarzy we Wrocławiu

Kończy działalność z dniem 31.08.2018

KONTAKT

Zespół Szkół Animatorów Kultury we Wrocławiu

• Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury
i Bibliotekarzy we Wrocławiu

• Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu

adres: Juliana Ursyna Niemcewicza 2, 50-238 Wrocław

telefon: 71 322 20 68, 71 322 76 82

fax: 71 792 50 01

e-mail: skiba@skiba.edu.pl

Numer konta: 76 1010 1674 0021 7613 9134 0000

NIP: 898-22-36-925

REGON: 368226390